KONGRE VE KURSLAR

KONGRE VE KURSLAR

İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSU – 2000

2. GENERAL TORACIC SURGERY COURSE   EUROPEAN SOCIETY OF TORACIC SURGEONS -2006

4. KARDİYOLOJİ KALP DAMAR CERRAHİSİNDE YENİLİKLER KONGRESİ    TÜRKİYE KALP VE    SAĞLIK VAKFI -2008

ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME KURSU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ-2009

KLİNİK ARAŞTIRMALAR KURSU  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -2009

KAN ÜRÜNLERİ KULLANIM KURSU  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – 2009

KLİNİK LABORATUAR İLİŞKİLERİ KURSU  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – 2009

TRAVMALI HASTAYA ACİL YAKLAŞIM   ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – 2009

EVAR KURSU    ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ – 2009

TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU   ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – 2009

14.ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ   ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ – 2009

11. ULUSAL KONGRE   TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ -2010

2. INTERNATİONAL JOINT MEETING ON TORACIC SURGERY- 2012

14. CONGRESS OF ASIAN SOCIETY FOR VASCULER SURGERY -2013

16. CONGRES OF TURKISH SOCIETY FOR VASCULER AND ENDOVASCULER SURGERY- 2013

8. ASIAN VENOUS FORUM  2013

7. CONGRESS OF TURKISH SOCIETY FOR PHLEBOLOGY 2013

ANNUAL MEETING EUROPEAN SOCIETY FOR VASCULER SURGERY 2014

13. ULUSAL KONGRE   TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ – 2014

64. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULER AND ENDOVASCULER SURGERY   – 2015

11. INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULER SURGERY – 2015

17. ULUSAL VASKULER VE ENDOVASKULER CERRAHİ KONGRESİ – 2015

8. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ  – 2015

NEW TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF VARICOSE DISEASE INTERNATIONAL CONFERANCE    ULUSAL VASKULER VE ENDOVASKULER CERRAHI DERNEĞİ – 2015

TEZ VE YAYINLAR :

1-ÇALIŞAN KALPTE VE KARDİYOPULMONER BYPASS ALTINDA YAPILAN KORONER ARTER CERRAHİSİNDE GREFT AKIM ORANLARI (UZMANLIK TEZİ)

2-ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF THE BIO-ABSORBABLE OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE FOR PREVENTION OF POST-OPERATIVE PERICARDIAL ADHESION IN THE RABBIT MODEL (THE JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 2008;36(6) 11)

WhatsApp Destek
İletişim